Hoće li Huawei s alternativom Androidu uspjeti osvojiti Kinu - Android

Get it on Google Play

Hoće li Huawei s alternativom Androidu uspjeti osvojiti Kinu - Android

Za razliku od segmentiranog iOS-a i Androida, Huaweijevo rješenje pod imenom Harmony spada u takozvane mikrokernel operativne sustave, softverska rješenja koja su sačinjena od gole osnove potrebne za rad te koje se prema potrebama proizvođača oblikuju u sučelja koja vrše različitu funkciju

20/08/2019 09:59 AM