Mijenjate Android uređaj i brinete za kontakte Pohranite ih u Googleov adresar - Android

Get it on Google Play

Mijenjate Android uređaj i brinete za kontakte Pohranite ih u Googleov adresar - Android

Metoda je jednostavna i primjenjiva na sve nove uređaje, prenijevši sve detalje, od višesrtukih telefonskih brojeva do email adresa

31/05/2019 03:16 PM