Samsung i Google surađuju na RCS porukama za Android - Android

Get it on Google Play

Samsung i Google surađuju na RCS porukama za Android - Android

Google i Samsung najavili su proširenje međusobne suradnje - RCS poruke omogućit će interoperabilnost između aplikacija Samsung Messages i Google Messages

13/09/2018 04:00 PM

bug