AutoMate – kako učiniti pametni telefon još pametnijim - Android

Get it on Google Play

AutoMate – kako učiniti pametni telefon još pametnijim - Android

Aplikacije koje se specijaliziraju za automatizaciju radnji na Androidu većinom se razlikuju prema pristupu kako se stvaraju sami zadaci za automatizaciju; u ovome se slučaju sve svodi na stvaranje standardnih dijagrama toka slaganjem dostupnih blokova…

05/03/2021 05:00 AM

bug