Google Play - Automatska reprodukcija videa će se kontrolirati iz postavki - Android

Get it on Google Play

Google Play - Automatska reprodukcija videa će se kontrolirati iz postavki - Android

Google će uskoro u Google Play ubaciti mogućnost kontrole mogućnost kontrole automatske reprodukcije videa, moguće je postaviti automatsku reprodukciju ili je pak isključiti

15/11/2019 05:00 AM

bug