Kako najlakše upravljati Android telefonom s Windowsa 10 Uz Your Phone! - Android

Get it on Google Play

Kako najlakše upravljati Android telefonom s Windowsa 10 Uz Your Phone! - Android

Postoji niz aplikacija koje omogućavaju upravljanje Android telefonom s računala, no ista takva je mogućnost zapravo već ugrađena u Windows 10. Sve što je potrebno jest na pametni telefon instalirati odgovarajuću aplikaciju, te aktivirati ugrađenu opciju u samim Windowsima…

24/11/2020 04:30 AM

bug